Menu

Stichting

Stichting Vrienden van de Kleine Maatjes

Alle middelen die beschikbaar komen worden primair ingezet om zorg te dragen voor een goede huisvesting van de kinderen en het personeel. Hierdoor blijft er een zeer beperkt deel over om aan te wenden voor specifieke aanpassingen en aanschaf van nieuwe hulpmiddelen of verbeteringen.

Stichting Vrienden van de Kleine Maatjes is opgezet om wensen te vervullen die niet via de reguliere financiering gerealiseerd kunnen worden. Het gaat hierbij om wensen die het dagelijks leven van de kinderen en het netwerk eromheen makkelijk en/of leuker maken.

Stichting Vrienden van de Kleine Maatjes is nog jong en heeft daarom onvoldoende middelen om zelf wensen te realiseren. Wij zijn actief bezig om via sponsoring en andere manieren gelden bijeen te krijgen.