Menu

Kinderdagverblijf

Kleine Maatjes, heel gewoon en toch heel bijzonder!

Kleine Maatjes is een bijzonder kinderdagverblijf in Haarlem voor kinderen tot vijf jaar die specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben. Het kinderdagverblijf is bestemd voor kinderen met een chronische ziekte of een aangeboren afwijking, die niet in aanmerking komen voor plaatsing in andere vormen van kinderdagopvang. Ook kinderen die langdurig moeten herstellen na ziekte en kinderen die speciale zorg nodig hebben met betrekking tot medische apparatuur en medicatie kunnen terecht bij dit gespecialiseerde kinderdagverblijf.

Kleine Maatjes is géén standaard kinderdagverblijf, maar een bijzonder kinderdagverblijf. Wij bieden kleinschalige gespecialiseerde medische opvang in een warme en veilige omgeving. De kinderen komen met leeftijdsgenootjes in contact en kunnen van en met elkaar leren en zich verder ontplooien.

Ons doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te bevorderen en het gezin te ontlasten. Daarbij is het ook de bedoeling om de kinderen een fijne tijd te bezorgen en ze even het ziek zijn te laten vergeten.

Kleine Maatjes geeft opvang aan kinderen met o.a. ontregelde diabetes, epilepsie, luchtwegproblemen, behoefte aan extra zuurstof, stofwisselingsziekten, urinewegproblematiek, voedingsstoornissen en ernstige hartafwijkingen.

Op dit moment heeft Kleine Maatjes twee locaties en 17 kinderen in zorg.